Tweehonderd jaar bevordering van de proefondervindelijke wetenschappen 1769-1969

207 pg. Veel documentatie.
  • Serienummer 3755
  • ISBN nummer
  • NUR code
  • Auteur
  • Uitgeverij Bataafsch Genootschap
  • Uitgiftejaar 1969
  • Druk
  • Prijs € 10.00
  Bestellen