Nederlandsche chrestomathie

Bloemlezing uit de werken van eenige voorname hedendaagse Nederlandsche prozaschrijvers en dichters ten gebruike der jeugd.
  • Serienummer 3515
  • ISBN nummer
  • NUR code
  • Auteur L. Th. Zeegers
  • Uitgeverij Weijtingh, Amsterdam
  • Uitgiftejaar 1858
  • Druk 6e
  • Prijs € 20.00
  Bestellen