Landbouwatlas van Nederland

Serie kaarten vnl van de Nederlandse bodem van verleden en heden over het grondgebruik, klimaat en bodemkundige eigenschappen als groeifactoren.
  • Serienummer 3939
  • ISBN nummer
  • NUR code
  • Auteur Ir. W.T. Rinsema
  • Uitgeverij Tjeenk Willink, Zwolle
  • Uitgiftejaar 1959
  • Druk
  • Prijs € 9.00
  Bestellen