Gedenkboek van de viering van het 50-jarig bestaan der Vrije Universiteit te Amsterdam

Uitgegeven door directeuren der vereeniging voor Hooger onderwijs op gereformeerde grondslag. 20-22 oktober 1930, 228 pg.
  • Serienummer 4186
  • ISBN nummer
  • NUR code
  • Auteur
  • Uitgeverij Kok, Kampen
  • Uitgiftejaar 1931
  • Druk
  • Prijs € 7.50
  Bestellen