Anarchistiese staatsopvatting een paradox?

Anarchisme wordt vooral gezien als de leer omtrent afbraak van de staat. Over het laten ontwikkelen van andere sociale en economische verhoudingen hebben anarchisten ideeën aangdragen die een andere maatschappelijke opbouw beogen.
  • Serienummer 16
  • ISBN nummer 9026811748
  • NUR code
  • Auteur Mr. Thom Holterman
  • Uitgeverij Kluwer
  • Uitgiftejaar 1980
  • Druk
  • Prijs € 4.50
  Bestellen